header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>
Спољашње вредновање рада школе
понедељак, 12 децембар 2022 10:40 Аутор Super User
Спољашње вредновање рада наше школе обављено је 7-8.12.2022. године. Тим евалуатора чинили су:
1. Љиљана Рељић, вођа тима
2. Катарина Петровић
3.Ђоко Петровић
4. Дражан Милосављевић
5. Владимир Илић
На основу анализе евиденције и педагошке документације и других докумената важних за праћење квалитета рада школе, непосредног праћења образовно – васпитног рада 23 наставника, прикупљених информација путем разговора са директором, секретаром, шефом рачуноводства, Школским одбором, стручним сарадницима, наставницима, ученицима и родитељима, општи квалитет рада школе оцењен је оценом три (3).