header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>

druga sansa

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су људима неопходне да остваре своје личне потенцијале, право на рад и живе квалитетнијим животом. Неки људи, ипак, пропуштају такве могућности када им сепрви пут укажу и потребно им је пружити другу шансу касније у одраслом добу.
У оквиру пројекта „Друга шанса“ је од 2011. до 2013. године спроведено Функционално основно образовање одраслих (ФООО) за 4.000 одраслих учесника преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености.
Наставни програм је распоређен у 3 циклуса, а сваки траје једну школскугодину:
први циклус (I-IV разред)
други циклус (V-VI разред), и
трећи циклус(VII-VIII разред и обука за изабрано занимање)
Након успешно завршеног програма ФООО полазници добијају диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама.
Коме је пројекат намењен:
Пројекат „Друга шанса“ задовољава потребе за знањима и вештинама особа без занимања и квалификација, незапослених, технолошких вишкова, особа са инвалидитетом, етничких мањинских група, жена, сеоског и пољопривредног становништва, особа које се налазе на извршењу казнених санкција, а који су неписмени или немају потпуно основно образовање.
Циљ пројекта:
Општи циљ пројекта је да се изгради модеран систем функционалног образовања одраслих у Србији који ће на ефикасан начин допринети запошљивости радне снаге, као и смањењу сиромаштва, друштвеној кохезији и економском развоју земље.
Наставни програм Функционалног основног образовања одраслих је доступан полазницима и одговор на потребе тржишта рада, у складу са концептом доживотног учења и са нагласком на животне вештине и компетенције.
Резултати пројекта „Друга шанса“ омогућавају да се концепт ФООО као системско решење уведе у укупан систем образовања и васпитања у Републици Србији.
Након завршеног Пројекта „Друга шанса“ , наша школа је поднела захтев за акредитацију за функционално образовање одраслих Министарству просвете Републике Србије. Акредитација је одобрена и од школске 2014. године у нашој школи је настављено функционално основно образовање одраслих. У наредних неколико година више од 200 полазника завршило је осми разред. У школској 2022/2023. години у нашој школи 15 полазника похађа трећи циклус (VII-VIII разред).