header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>
Министарствo просвете, науке и технолошког развоја додељује бесплатне уџбенике ученицима основне школе за школску 2023/24.године.
Право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:
-ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи),
-ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3,
-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно- васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
-ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у образовно-васпитном систему,
- ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
ШКОЛИ СЕ КАО ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-за ученике социјално угрожених породица, решење (копија) којим се утврђује право на примање новчане помоћи,
-за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у образовно-васпитном систему потврда школе (средња школа или факултет) о својству ученика. Потврда се прилаже за свако дете. Уколико је дете ученик наше школе потврда није потребна.
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану потврда није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
УЧЕНИЦИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ НЕКИ ОД НАВЕДЕНИХ УСЛОВА ТРЕБА ДО 4.АПРИЛА 2023.ГОДИНЕ ДА У МАТИЧНУ ШКОЛУ (БИБЛИОТЕКАРКИ) ДОСТАВЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА.