header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>

Извештаји

Годишњи звештај о раду директора за школску 2022/2023. годину

Годишњи звештај о раду школе за школску 2022/2023. годину

Полугодишњи извештај о раду директора, школска 2022/2023. година

Полугодишњи извештај о раду школе, школска 2022/2023. година

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду директора за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду директора за школску 2020/2021. годину

Правилници

Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује

Планови

Развојни план школе

План рада школе, школска 2023/2024. година

План рада школе, школска 2022/2023. година

План рада школе, школска 2021/2022. година

Резултати са такмичења

Школска 2022/2023. година

Школска 2021/2022. година

Школска 2020/2021. година

Школска 2019/2020. година

Школска 2018/2019. година

Школска 2017/2018. година

Школска 2016/2017. година

Школска 2015/2016. година

Школска 2014/2015. година

Уџбеници и приручници

Списак уџбеника (од 1. до 4. разреда), школска 2023/2024. година

Списак уџбеника (од 5. до 8. разреда), школска 2023/2024. година

Календар такмичења

Школска 2021/2022. година

Школска 2017/2018. година

Пословници

Предлог Пословника о раду Савета родитеља