header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>
Министарствo просвете, науке и технолошког развоја додељује бесплатне уџбенике ученицима основне школе за школску 2024/25.године.
Право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:
-ученици из социјално/материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи),
-ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3,
-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану а потребни су им прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
-ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања. Пример: Уколико породица има троје деце у систему образовања и васпитања – једно у средњој школи и два у основној школи, право на бесплатне уџбенике остварује једно дете из основне школе и то старије дете.
-ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
-ученици који болују од ретке болести;
-ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;
-ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
ШКОЛИ СЕ КАО ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
-за ученике социјално угрожених породица – примаоце новчане помоћи - решење (копија) којим се утврђује право на примање новчане помоћи,
-за ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања (средња школа, факултет)– потврду образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. Уколико су сва деца ученици наше школе не треба да се доносе потврде, само треба родитељ да дође у библиотеку да пријави децу.
-за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење ( копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља;
- за ученике који болују од ретке болести - извештај лекара;
-за ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење ( копија) којом се утврђује наведено право;
-за ученике који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану потврда није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
УЧЕНИЦИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ НЕКИ ОД НАВЕДЕНИХ УСЛОВА ТРЕБА ДО 15.АПРИЛА 2024.ГОДИНЕ ДА У МАТИЧНУ ШКОЛУ (БИБЛИОТЕКАРКИ) ДОСТАВЕ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА.